Uppläggningsavgift

När du ansöker om ett lån betalar du, förutom ränta och andra avgifter, en så kallad uppläggningsavgift. Det är ett engångsbelopp som även brukar tas ut när du köper en vara på kredit. Uppläggningskostnaden kan vara ganska hög i förhållande till det totala beloppet du lånar. När du jämför lån är det viktigt att även väga in uppläggningsavgiften.

Ersättning för administrativt arbete

Man brukar säga att en uppläggningsavgift är en avgift för det administrativa arbetet som läggs ner av långivaren i samband med att du tecknar ett lån. Att godkänna ett lån och bedöma en låntagare är något som tidigare krävt en del resurser och det har varit fullt rimligt att ta ut en avgift. Idag är dock arbetet nästan helt automatiserat så det är snarare en avgift som kompenserar för vad långivaren betalar kreditupplysningsföretaget som hjälper dem att fastställa låntagarens kreditvärdighet.

Hur vanligt är det med uppläggningsavgift?

Oavsett vad det handlar om för typ av lån är det vanligare att en uppläggningsavgift tas ut än att det inte gör det. Samma sak gäller vid köp på delbetalning. Det finns banker och kreditmarknadsinstitut som har avgiftsfria lån men då betalar du istället mer i ränta. Om ett lån är räntefritt gäller det motsatta – då betalar du en högre uppläggningsavgift. Hos vissa långivare kan du bli förmånstagare genom att du tagit flera lån tidigare. Då kan det hända att du slipper betala uppläggningsavgift på nya lån. Exakt vad du behöver uppfylla för att slippa uppläggningsavgift hos en långivare med det upplägget varierar.

När ska man betala ett låns uppläggningsavgift?

I de flesta fall betalas uppläggningsavgiften på din första faktura. Alltså en månad efter det att du genomfört köpet. Det är då helt enkelt en avgift som läggs till räntan och amorteringen. En uppläggningsavgift kan även räknas ihop med lånet och slås ut på hela återbetalningstiden. Ett tredje alternativ är att dra uppläggningsavgiften från lånesumman så att du helt enkelt får lite mindre än du ansökt om att få låna. Det första alternativet, att lägga uppläggningsavgiften på den första fakturan, är vanligast idag.

Hur mycket brukar man betala i uppläggningsavgift?

Det finns inget tydligt svar på frågan eftersom alla långivare har sina egna strategier när det kommer till prissättning. Om du ansöker om ett privatlån är uppläggningsavgiften sällan högre än 500 kronor. Den kan också vara noll kronor, allt beror på ränta och andra intäktsmodeller som långivaren har. Du kan alltså inte bedöma ett låns kostnad bara genom att titta på dess uppläggningsavgift. När du jämför lån är det lånets totala kostnad som är intressant. Alltså ränta + alla avgifter. Lånets så kallade effektiva ränta är alltså ett mått på den totala kostnaden där räntan och lånets uppläggningsavgift (samt andra avgifter) är inkluderade.

En uppläggningsavgift spelar mindre roll vid ett större lån

Om du ansöker om sms lån och andra små lån kan lånets uppläggningsavgift spela ganska stor roll för lånets totala kostnad. Att det finns avgifter med i bilden är ett argument mot att låna små belopp ofta, ifall du har alternativet att istället ta ett lite större lån. Om du lånar 2 000 kronor och betalar en uppläggningsavgift på 200 kronor så handlar det om en ganska stor del av lånets totala kostnad. Många långivare har samma uppläggningsavgift oavsett hur mycket du ansöker om att få låna. Det är en av förklaringarna till att den effektiva räntan för ett lån på ett lågt belopp kan bli väldigt hög. Det finns dock ett lagskydd mot ockerräntor idag.

Om du däremot tecknar ett större lån är det faktiskt ganska oviktigt hur hög lånets uppläggningsavgift är. Räntan är då mycket mer utslagsgivande för lånets totala kostnad. Uppläggningsavgiften brukar inte vara högre än 500 kronor ens om du tecknar ett bolån på ett par miljoner. Då är inte uppläggningsavgiften ens en promille av lånets kostnad utan en i sammanhanget ganska symbolisk summa.

Vilka andra avgifter kan tillkomma i samband med ett lån?

Förutom en uppläggningsavgift är det brukligt att det tillkommer en avgift i samband med avisering. Den betalas varje gång en avi skickas ut, alltså en gång i månaden i de flesta fall. Aviseringsavgiften brukar inte vara högre än några tior per avi. De flesta långivare tar bort avgiften för avisering helt om du betalar via autogiro istället för via avier som skickas till dig. Ytterligare en avgift du kan bli skyldig att betala utöver ränta och uppläggningsavgift är förseningsavgift. Lån på små belopp kan tyvärr bli ganska dyra om du inte betalar tillbaka dem i tid på grund av förseningsavgifter och påminnelseavgifter.